Kaikoura Airport, Kaikoura, New Zealand (KBZ, NZKI)