Kruså-Padborg Airport, Krusa-padborg, Denmark (N, EKPB)