Takapoto Airport, Takapoto, French Polynesia (TKP, NTGT)